Fylkeskommunene har ved årsskiftet overtatt ansvaret for mer enn 17.000 km riksveger fra staten, eller 80 prosent av landets samlede riksvegnett. Basert på en fersk spørreundersøkelse blant alle landets fylkeskommuner, presenterte Maskinentreprenørenes Forbund på Anleggsdagene 20. januar 2010 en analyse av hvordan fylkene forholder seg til den nye situasjonen. - Fylkeskommunene tar sitt økte vegansvar på alvor og vil bruke de økte overføringene fra statsbudsjettet til vegbygging. Dette er svært positivt, sier administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund . -Vi i anleggsbransjen var skeptiske til forvaltningsreformen og om fylkeskommunene ville bruke de økte overføringene til vegformål, men vi er heldigvis beroliget, legger Johannesen til.

Rapporten viser at de fleste fylkeskommuner tar ansvar for sin andel av de 17000 kilometrene riksveg som de overtok 1. januar i år. De bruker midlene som er overført fra Statens vegvesens budsjett til det de var ment til, nemlig veg. Fylkeskommunene nesten tredobler sine investeringer til 4,9 milliarder kroner i 2010, mot 1,7 milliarder kroner i 2009.
Mange fylkeskommuner tar også opp lån med rentekompensasjon fra staten. Dette betyr at fylkene bruker ca 0,6 milliarder kroner mer på veg enn det som var forventet. Tall som Maskinentreprenørenes Forbund har hentet inn viser at fylkeskommunene vil bruke til sammen 9,9 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer i veg i 2010. I 2009 disponerte fylkene 3,7 milliarder kroner til veg. På statsbudsjettet for 2010 er Statens vegvesen gitt en samlet bevilgning på 14 milliarder kroner, hvorav 5,1 milliarder kroner går til veginvesteringer. Dette gjør fylkeskommunene til en nesten like stor vegutbygger som staten i 2010.
- Maskinentreprenørenes Forbund vil ta initiativ til en konferanse om ulike sider ved vegforvaltningen etter forvaltningsreformen. Målet med konferansen skal være å bygge og forbedre samarbeidet mellom fylkeskommunene, Statens vegvesen og anleggsbransjen, avslutter Johannesen.

Rapporten:
Fylkeskommunenes_vegforvaltning_2010.pdf

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer