-Tannhelse er en viktig del av helsetilbudet til befolkningen. Den offentlige tannhelsetjenesten yter

Åpning av Vågsbygd tannklinikk snorklipping
En meget fornøyd fylkestannlege bivåner at fylkesordfører Thore Westermoen klipper snoren ved inngangen til den nye klinikken.
viktige tjenester til prioriterte pasientgrupper - barn og unge, eldre i institusjon eller hjemmesykepleie, funksjonshemmede og rusmisbrukere, og også til andre. Fylkeskommunens oppgave i den offentlige tannhelsetjenesten er å sikre tjeneste til dem som på mange måter trenger det mest. Mens det store flertallet av voksne går til regelmessig tannhelsekontroll, er det også mange som ikke gjør det - av mange ulike grunner. Disse er ikke minst et ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, poengterte fylkesordføreren.

Fylkestannlege Per Kvinlaug kastet et historisk blikk tilbake til tiden med flere klinikker i fylket bemannet med kun en tannlege. -Tiden med enmannsklinikker i byer og tettsteder er nok forbi. Det er vedtatt at det skal være tre tannklinikker i Kristiansand. Fra før har vi Sentraltannklinikken i sentrum, nå er denne klinikken på plass i Vågsbygd og etter planen skal en ny klinikk åpnes på byens østside i 2012.

Kvinlaug opplyste at det også skal åpnes en ny klinikk for Søgne og Songdalen i Søgne i 2011. -Jeg er meget glad for den administrative og politiske vilje det er i Vest-Agder fylkeskommune til å satse på tannhelsetjenesten, slo fylkestannlegen fast.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2010 | Skriv ut siden