Partenes felles forord endres til et innledende formål og omtaler blant annet:
-Viktigheten av å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv slik at sykefravær og uføretrygd reduseres
-Viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på klima og ytre miljø
-Arbeidsgivers ansvar for ivaretakelse av medvirkning og medinnflytelse ved kommunal samhandling / interkommunalt samarbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2010 | Skriv ut siden