Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø skiftet 1. januar navn til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Hovedutvalget har fortsatt 11 medlemmer som er valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Navneskiftet innebærer ingen endringer med hensyn til representanter og det ledes fortsatt av Terje Damman (H). Hovedutvalget har i forbindelse med forvaltningsreformen utvidet sitt ansvarsområde til å omfatte temaområdene vilt/innlandsfiske og klima. Hovedutvalget har ikke lenger ansvar for temaene næringsliv og energi. Disse er overført til fylkesutvalget.

Hovedutvalget har som tidligere fortsatt ansvar for veier, transport, trafikksikkerhet, kulturminnevern, miljøvern, naturressurser, friluftsliv og arealplan-/kommuneplanarbeid, innen rammen av fylkestingets delegasjon. Større plan- og økonomisaker skal alltid forelegges fylkestinget til endelig avgjørelse.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Hovedutvalgets medlemmer og administrative representanter. Fra venstre: Astrid Bekkenes (V), Rolf Hugo Williamsen (FrP), Helen Talleraas (H), Terje Damman (H), Erik Müller (SV), Anne Bystadhagen (Ap), Kjell Abildsnes (Regionalsjef), Helge Sandåker (Ap), Anne Ma Timenes (KrF), Kjartan Urangsæter Åsebø (KrF) som nå er fritatt for vervet og har blitt erstattet av Margrethe Handeland som ikke er med på bildet, Tone Karin Øystøl (FrP), Gerd Elin Johnsen (utvalgssekretær) og Sigmund Oksefjell (Sp).

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer