Gruppeleder for Arbeiderpartiet Gunnar Rostveit fikk i juni i fjor fylkestinget med seg på et forslag om å be fylkesrådmannen utrede hvilke konsekvenser opprettelse av en tannlegevakt i vestfylket gjerne i samarbeid med Dalane-regionen i Rogaland vil få. Fylkesrådmann Tine Sundtoft informerte fylkesutvalget denne uken om at hun, på grunnlag av rapporter fra både fra Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner, konkluderer med at det synes som om utgiftene ved opprettelse av en tannlegevakt i vestfylket vil bli urimelig høye i forhold til det faktiske behov for et slikt tilbud. Hun vil derfor ikke anbefale at det på nåværende tidspunkt blir opprettet ytterligere vakttilbud driftet av Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkestannlegen har hatt kontakt med Rogaland fylkeskommune ved fylkestannlegen og Vest–Agder Tannlegeforening. Fylkestannlegen i Rogaland har tatt opp saken internt og konkluderer med at det med rundt 3000 innbyggere både i Lund og Sokndal ikke er et pasientgrunnlag for å opprette en vaktordning sammen med Vest-Agder enten den ligger i Flekkefjord eller på Moi. -Tannlegen vår i Sokndal har så langt i år hatt fire akuttutrykninger i helgene. For befolkningen i Egersund er det naturlig å reise til Stavanger på tannlegevakt og ikke til Flekkefjord både med hensyn til reisetid og tilbudet om offentlig transportmidler, uttaler fylkestannlegen i Rogaland.

Vest-Agder Tannlegeforening er positiv til et samarbeid med fylkeskommunen om en tannlegevakt i vestfylket, men erfaringene fra tannlegevakten på Eg i Kristiansand er at mer enn 75 prosent av vaktene blir tatt av offentlig ansatte tannleger

Netto utgifter for tannlegevakten i Kristiansand for 2009 vil bli på om lag 1,5 millioner kroner. Totalt ble det behandlet 701 pasienter i 2009, omkring 25 prosent av disse var prioriterte pasienter som blir behandlet av Den offentlige tannhelsetjenesten. Lister kommunene har vel 37 0000 innbyggere. Antall pasienter fra dette området ved tannlegevakta i Kristiansand i fjor var tjue.

av admin, publisert 29. januar 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)