Nettbuss Sør AS hadde lavest pris av tilbyderne i konkurransen om å være leverandør av kollektivtrafikktjenester i Kristiansand-regionen fra 2011. Administrerende direktør Siv E. Wiken i Agder Kollektivtrafikk AS AKT er fornøyd med interessen for anbudet. Hun mener anbudsprosessen og en ny avtale vil være til gunst for befolkningen i regionen. - Vi har fått konkurranse om tjenestene, resultatet gir muligheter for å videreutvikle kollektivtrafikken i Kristiansand-regionen på en måte som kommer passasjerene til gode, sier Wiken.Kvalitet, miljø og materiell er viktige forutsettinger i anbudet og de krav som stilles til ny tjenesteleverandør vil høyne kvaliteten på kollektivtrafikken ytterligere, noe de reisende vil merke.

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) inviterte i november til åpen anbudskonkurranse om drift av to ruteområder i Kristiansand-regionen. Ruteområde 1 omfatter Søgne, Songdalen og Kristiansand. Ruteområde 2 omfatter Vennesla/Høietun inklusive ruter til og fra Kristiansand.

Ved fristens utløp tirsdag 26. januar hadde følgende fem selskaper levert inn tilbud:Nettbuss logoTide Buss AS - ruteområde 1
Veolia Transport Sør AS - ruteområdet 2
L/L Setesdal Bilruter - ruteområde 2
Nettbuss Sør AS - ruteområde 1 og 2
Bussen Trafikkselskap AS - ruteområdet 1 og 2

Det var Nettbuss Sør AS som hadde lavest pris i begge ruteområdene1, og som AKT er innstilt på å inngå kontrakt med.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Siv E. Wiken, AKT – tlf. 991 51 822
Styreleder i AKT, Toril Runden – tlf. 913 56155
Kontaktperson i Nettbuss Sør AS:
Administrerende direktør Anders Roger Øynes tlf. 905 78 288

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer