Næringsminister Trond Giske offentliggjorde støtte til Global Future på NHO’s årskonferanse nylig -Det er et av de mest vellykkede integreringsprosjektene jeg har sett, og derfor vil departementet bevilge penger til dette. Global Future programmet skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn til stillinger og styreverv i privat og offentlig sektor. Vest-Agder fylkeskommune har helt siden programmet startet opp vært en av samarbeidspartnerne til NHO-Agder som har drevet prosjektet.

Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, som er initiativtaker til Global Future, er svært

Siri Mathiesen
Siri Mathiesen
tilfreds med utviklingen.-Anerkjennelsen fra Nærings- og Handelsdepartementet viser på nytt at de positive kreftene på Agder påvirker nasjonal utvikling. Programmet har vært en megasuksess helt siden det første kullet på 36 utvalgte fra 21 nasjoner, ble arrangert med deltakere fra hele Agder. Programmet har vist at deltakerne besitter særskilt kompetanse som har åpnet dører til nye markeder for Agderbedrifter. I tillegg har vi fått nyetableringer. Den stadige globaliseringen øker behovet for ny kunnskap, språk og kulturforståelse. Det kan også vises til mange personlige suksesshistorier, der deltakere har fått nye relevante stillinger. I sum er dette viktige bidrag for vekst og langsiktig verdiskaping i regionen.

Eller modell fra NHO Agder, vil ti NHO-regioner starte opp Global Future programmer i løpet av 2011.
GlobalFuture logo

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2010 | Skriv ut siden