18 fylkeskommuner har gått sammen om å etablere "Nasjonal digital læringsarena" (NDLA) for å kjøpe inn og utvikle fritt tilgjengelige læremidler for den videregående opplæringen. 18 av 19 fylkeskommuner deltar i prosjektet - Oslo deltar ikke. Fylkeskommunene finansierer NDLA ved å sette av ti prosent av midlene som bevilges til gratis læremidler. Kunnskapsdepartementet har bidratt med om lag 25 millioner kroner i støtte til NDLA til utvikling av læremidler, og 3,5 millioner kroner til utgifter i forbindelse med den tekniske plattformen. KD satte som krav at 40 prosent av pengene skulle brukes til innkjøp av læremidler i markedet.

Læremidlene i NDLA er dels innkjøpt fra forlag og dels laget av lærere i videregående skole. Fagmiljøer ved universiteter og høyskoler bidrar med kvalitetssikring. Innholdet ligger nå fritt tilgjengelig for alle på nett.

Lenke til NDLA

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2010 | Skriv ut siden