Vest-Agder fylkeskommune har med forsøksmidler fra staten startet et prosjekt for å forbedre transporttilbudet for alle. Vi utvider nå tilbudet med bestillingsruter i kommunene Marnardal, Audnedal, Hægebostad og Åseral. (Utvidet tilbud i Kvinesdal og Sirdal vil starte opp i løpet av februar.)Bestillingsruter er som andre bussruter, men med noen forskjeller: De går på faste tider, men bare hvis du bestiller den. Det kan avtales ekstra henting og tilkjøring for de som har vansker med å ta seg fram til holdeplass. Det vil kunne gjøre det enklere å reise for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bruker du rullestol, må du oppgi det ved bestilling, så settes det inn tilrettelagt kjøretøy.

Bilde favoritten stasjon
Bestillingsrute er et nytt tilbud i flere av innlandskommunene i Vest-Agder. Forsøksprosjektet skal pågå frem til sommeren i første omgang.
Tilbudet gir nye reisemuligheter til/fra handel, offentlig og private servicetilbud i kommunen og andre ærend eller tilbringermulighet til tog- eller bussforbindelser.

Ruteplaner er sendt ut til husstandene med nærmere informasjon. Brosjyrene gir også oversikt over tilrettelagte bussruter.

NSB har opplyst at togene på Sørlandsbanen er tilrettelagt med heis eller skinner fra 30.01.10. Ring 81 50 08 88 eller gå inn på nsb.no for å få vite mer om hvordan du forholder deg.

Målet med prosjektet er å tilby et transporttilbud som kan brukes av alle innbyggere, - herunder også brukere av transporttjenesten for funksjonshemmede.

Vi håper mange vil benytte tilbudet!

Har du spørsmål?

Ring 177 eller kontakt servicekontoret i din kommune.

av Macdonald, Cheryl, publisert 26. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer