På møtet ble det diskutert og gjensidig orientert om utfordringer og muligheter for ytterligere samarbeid mellom næringene. Tema som sjømat i reiselivssammenheng og turistfiske stod på agendaen. Harald Osa fra stiftelsen Norsk Matkultur presenterte blant annet et pågående pilotprosjekt om utvikling av regionale matfaglige miljøer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2010 | Skriv ut siden