Innbyggerundersøkelsens resultater er lagt frem. Over 12 500 innbyggere har sagt sin mening om det offentlige tjenestetilbudet i den største nasjonale brukerundersøkelsen noen sinne. Innbyggerne som har svart på undersøkelsen er gjennomgående fornøyd med både å bo i Norge, og med sin bostedskommune. Respondentene oppgir også at de er tilfreds med tjenestene som det offentlige tilbyr på de ulike forvaltningsnivåene. Syv av ti er tilfreds med de statlige tjenestene, nesten like mange er tilfreds med de kommunale tjenestene, og over halvparten er tilfreds med de fylkeskommunale tjenestene.

Innbyggerne har godt inntrykk av f.eks. utdannings- og oppvekstområdet. Men det er også tydelige utfordringer på sentrale områder, som innen samferdsel, pleie og omsorg og NAV.

-Difi er ansvarlig for undersøkelsen, på oppdrag fra Fornyings-, kirke og administrasjonsdepartementet (FAD). Synovate Norge har stått for gjennomføringen. Resultatene som nå blir lagt fram er fra den første delen av innbyggerundersøkelsen, og er på et overordnet nivå. Snart skal det sendes ut spørreskjemaene til andre del av undersøkelsen. Der stiller vi flere spørsmål om tjenestene til dem som faktisk har benyttet seg av dem, og vil få dypere og mer detaljert kunnskap om hver av tjenestene.

Resultater fra Innbyggerundersøkelsen 2010

av admin, publisert 15. januar 2010 | Skriv ut siden