Det satses for å få flere til å velge utdanning innen teknologifag. Det er spesielt ønskelig at flere jenter velger en slik utdanningsvei. Et viktig tiltak for å få dette til er de interessante og spennende UNG TEKNO arrangementene, sier utdanni9ngsrådgiver i NHO Agder Fred Skagestad som også er leder av Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Han er veldig fornøyd med at over 500 tiendeklassinger på Agder har meldt seg på årets arrangementer. I år er disse lagt til Tangen videregående skole i Kristiansand 21. januar og på Luftslottet, på Universitetet i Agder i Grimstad 28. januar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2010 | Skriv ut siden