Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum våren 2010”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner og detaljplaner) og enkeltsaker etter plan og bygningsloven for fagetatene på fylkesnivå.Les hele saken her.

Januar: 14. og 28.

Februar: 11. og 25.

Mars: 11. og 25.

April: 8. og 22.

Mai: 6. og 20.

Juni: 3. og 17.

av Siv Hemsett, publisert 8. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer