Økningen skyldes i stor grad nybygget på Nordberg, og særlig de to store arrangementene knyttet til åpningen 5. juli og Åpen dag/ Nordsjøfestivalen 30. august. Disse arrangementene hadde henholdsvis ca 1100 og 1000 besøkende.

I sommer besøkte mellom 20 og 200 gjester Nordberg hver eneste dag.
-Med nybygget har museet også fått helt andre muligheter til å arrangere konserter, konferanser, foredrag og nå sist –julemarked, skriver Eikeland.

av admin, publisert 14. januar 2010 | Skriv ut siden