39 av de 52 representantene i bystyret i Kristiansand stemte i går for at servitørelevene ved den fylkeskommunale Tangen videregående skole i Kristiansand får servere alkohol i skolens restaurant. Representantene sa ja til innstillingen fra rådmann Tor Sommerseth om at skolen gis skjenkebevilling til sluttet selskap for alkoholholdige drikkevarer med inntil 22 volumprosent alkohol. Bakgrunnen for søknaden om skjenkebevilling fra skolens side er at elever i servitør og kokkefagene skal få en mest mulig realistisk opplæring. Det kun er aktuelt med skjenking utenom skolens åpningstider.

av admin, publisert 21. januar 2010 | Skriv ut siden