I en tale til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons kongress nylig viste barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til Vest-Agder fylkeskommune som et godt eksempel på hvordan offentlige og private virksomheter tenker smart og profesjonelt for å utvikle universell utforming innenfor sin virksomhet. Bygg- og innkjøpsenheten i fylkeskommunen ble fremhevet av statsråden. - Jeg synes det er gøy at ansatte i enheten er med på denne satsningen, og videre at den nærhet vi har fått til mellom prosjektet og egne ansatte blir lagt merke til i departementet, sier leder av enheten Roald Torkelsen.

Lysbakken viste i sin tale til at flere fylkeskommuner har begynt å registrere bygningene som de har ansvar for slik at de kan legge planer for prioriteringer og fremdrift av arbeidet med oppgradering av bygningene. Fylkeskommunene forvalter mange bygninger, ikke minst videregående skoler.

-Jeg har lyst til å nevne et eksempel fra Vest- Agder hvor en valgte å bruke et gjennomarbeidet og omfattende registreringsopplegg som er utarbeidet av Statsbygg for å registrere manglende tilgjengelighet og universell utforming ved bygningene. Bygg- og innkjøpsenheten i fylkeskommunen hadde mye å gjøre så de fikk pris fra en ekstern konsulent på å gjennomføre oppgaven. Det ble så dyrt at de måtte se på andre muligheter. Resultatet ble at de tok jobben selv og tilpasset registreringsarbeidet med andre oppgaver i avdelingen. Nå ble ekstrakostnadene for fylkeskommunen null og medarbeiderne fikk utviklet sin kompetanse. I tillegg fikk de førstehånds kjennskap til manglene ved bygningene, sa Lysbakken.

Han pekte videre på hvordan bygg- og innkjøpsenheten i tillegg bestemte seg for å utvikle et

Torkelsen, Roald
Roald Torkelsen satser på at fylkeskommunen skal nå målene innen universell utforming av bygninger innen 2020.
opplegg som plasserte oppgradering til universell utforming direkte inn i forvaltningsrutinene for bygningene: -Små, enkle tiltak gjennomføres løpende av vaktmestrene. Større tiltak legges inn i vedlikeholdsprogrammet og tas sammen med annet vedlikehold. Store tiltak for universell utforming, som for eksempel heiser, legges inn i økonomiplanen for 2011-2015 og gjennomføres systematisk. Det er med god grunn jeg nå vil sitere seksjonsleder for bygg og innkjøp i Vest-Agder fylkeskommune, Roald Torkelsen, som sier: ”Det er ikke utenkelig at vi vil være i mål innen 2020.” Derfor er jeg ikke i tvil: Norge universelt utformet innen 2025 er en realistisk visjon, fastslo statsråd Lysbakken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2010 | Skriv ut siden