-Jeg ser også et nytt og mer sammenbundet Vest-Norge med en vei- og tunnelrevolusjon som skal bringe oss mer effektivt og helt ferjefritt fra Kristiansand til Bergen. Jeg vil i nær framtid ta initiativ til en tettere dialog mellom ordførerne i Kristiansand, Stavanger og Bergen for å få fart på de store samferdselsprosjektene. Jeg tror vi kan skape en revolusjon gjennom samhandling. Vi tilhører en del av landet der over en fjerdedel av landets brutto nasjonalprodukt blir skapt. Vi skal fortsette verdiskapingen, sa ordfører Leif Johan Sevland i Stavanger i sin nyttårstale til byens befolkning første nyttårsdag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2010 | Skriv ut siden