-Kjevik er ikke fremtidens flyplass for regionen. Gullknapp kommer til å vinne dragkampen. Alle de som har ledd av oss kommer til å måtte spise smilet i seg, for det er vi som kommer til å le sist, sier stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen, Frp fra Aust-Agder til Arendals Tidende. Avisen viser til at arbeidet med å få en flyplass i Arendalsområdet har pågått siden 1934. I oktober 2006 åpnet Gullknapp med en asfaltert bane på 1120 x 30 meter. Arendal Lufthavn Gullknapp AS planlegger en mindre utvidelse av eksisterende rullebane og at de vil søke konsesjon for kommersiell småflyplass. Planarbeidet er satt i gang og planen forventes ferdig i midten av 2010. De har fått utredet en ”masterplan” hvor småflyplassen kan utvides til en regional storflyplass og ber om at denne planen blir lagt som grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplaner.

Rådmann Harald Danielsen i Arendal har, i følge Arendals Tidende, tidligere uttalt at Gullknapp kan avlaste Torp og Kjevik for chartertrafikk - og at det kan bli svært i interessant for lavpris-flyselskapene.

Ingebjørg Godskesen, Frp, mener potensial for utvidelse i Kristiansand er en saga blott.

Kjevik - tårnet
Kjevik er ikke fremtidens flyplass for landsdelen, mener Ingebjørg Godskesen.
Rullebanens lengde på Kjevik er i dag 1.840 meter. Dette er basert på en dispensasjon fra dagens regler som fastslår at det skal være en sikkerhetssone på 300 meter i hver ende av rullebanen, skriver lokalavisen i Arendal og konkluderer med at dersom dispensasjonen trekkes tilbake vil dette få katastrofale konsekvenser for dagens trafikk på Kjevik: Utenlandstrafikken og chartertrafikk vil ta slutt, og innenlandstrafikk vil måtte baseres på propellfly. I tillegg er det lettere for Gullknapp å utvide enn det er for Kjevik.

Når det gjelder infrastruktur har Froland kommune nylig gitt muntlige signaler på at de vil dekke halvparten av summen som skal til for å utbedre veien til Gullknapp, det har også Aust- Agder fylkesutvalg sagt ja til.

- Det er på tide at noen ser at vi har større utviklingsmuligheter på Gullknapp enn på Kjevik. Det kommer til å stoppe av seg selv på Kjevik. De burde nå tenke samarbeid, charterflyene kan lande på Gullknapp og de mindre flyene på Kjevik. Gullknapp vil tvinge seg frem i fremtiden. Alle de som har ledd av oss kommer til å måtte spise smilet i seg, for det er vi som kommer til å le sist, avslutter Godskesen til Arendals Tidende. Godskesen er fast medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

av admin, publisert 21. januar 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)