-Det er flott at min arbeidsgiver Vest-Agder fylkeskommune har gjort et stort løft for odontologien på Agder, sa klinikkkleder Jan Henrik Andersen i en tale under åpning av Vågsbygd tannklinikk i går. Han så den nye kombinerte tann- og spesialistklinikken som en viktig partner opp mot det regionale kompetansesenteret innen tannhelse som ble åpnet i Arendal i fjor. -Vi må finne frem til en fornuftig arbeidsdeling og kompetansespredning i tannhelsetjenesten. Vi planlegger å drive et nært samarbeid med senteret i Arendal. Vi skal utvikle klinikken her i Vågsbygd skritt for skritt, sa Andersen.

Klinikksjefen kunne med stolthet vise frem et lokale som inneholder de mest moderne utstyrs- og interiørløsninger en kan ønske seg. Han uttrykte at dette dokumenterer at fylkeskommunen ser på tannhelsetjenesten som en viktig pillar i sin virksomhet. -Vi som arbeider i tannhelsetjenesten opplever Vest-Agder fylkeskommune som en meget god arbeidsgiver, understreket han.

Den nye klinikken som har lokaler i fjerde etasje i Vågsbygd senter er bemannet med fem tannleger, en kjeveortoped, to tannpleiere, en psykolog, ni tannhelsesekretærer og en renholder. Klinikken får snart en oralkirurg og det skal etableres et team for å ta imot og hjelpe personer med tannlegeskrekk.

-Vi har fått en klinikk som er innredet og utstyrt for fremtiden. Målet fremover er å gi et godt faglig tannhelsetilbud til pasientene, sa Jan Henrik Andersen.
Åpning av Vågsbygd tannklinikk - klinikksjefen orienterer
Klinikksjef Jan Henrik Andersen viser frem de flotte nye lokalene for fylkesordfører Thore Westermoen og fylkestannlege Per Kvinlaug.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2010 | Skriv ut siden