- Det er en glede å kunne fortelle at Heidi Sørvig har takket ja til å lede Visit Sørlandet AS. Med denne ansettelsen har Visit Sørlandet fått en leder som kjenner landsdelen godt og er kjent med muligheter og utfordringer i reiselivet. Dette uttaler Kirsten Borge, regionalsjef Aust-Agder fylkeskommune og styreleder i Visit Sørlandet AS. - Heidi har et stort nettverk blant de ulike reiselivsaktørene, både innen privat og offentlig sektor. I tillegg har Heidi de nødvendige egenskaper som vil være viktig for å få selskapet til ”å virke” slik det skal. Selskapet får en leder som vil håndtere både strategiske og operative utfordringer - på samme tid.

av Siv Hemsett, publisert 29. januar 2010 | Skriv ut siden