I går ble det behørig markert at to av fylkeskommunens veteraner blir pensjonister. Fylkestingssekretær og leder av politisk sekretariat Tor Peersen begynte i fylkeskommunen i 1976 og har fulgt den politiske virksomheten gjennom mer enn 33 år. Regionplansjef John Stokkan begynte sin fylkeskommunale karriere i fylkeskommunen i 1983. Gjennom 27 år har han vært med å utforme planer og strategier for regionens utvikling. Både tidligere fylkesrådmann Torgeir Grosaas og nåværende fylkesrådmann Tine Sundtoft fremhevet begge to for deres dyktige egenskaper i de årene de har arbeidet i fylkeskommunen.

Tor Peersen beholder imidlertid fortsatt et kontor i Fylkeshuset. Han er engasjert i det

Veteranene Peersen og Stokkan
Veteranene Peersen og Stokkan
vellykkede ”lesevennprosjektet” som han var med å starte i regi av Vest-Agder eldreråd. Han har ivaretatt sekretariatsfunksjonen i eldrerådet de seneste årene.

John Stokkan sluttet formelt i sin stilling i august i fjor, men har arbeidet videre med å utforme den nye regionplanen som Vest- og Aust-Agder er sammen om. Han vil også frem til planen er endelig vedtatt bli involvert i møtevirksomhet knyttet til regionplanen.

Begge de to veteranene betegnet i sine ”avskjedstaler” Vest-Agder fylkeskommune som et godt, givende og interessant arbeidssted preget av høy kompetanse og meget gode relasjoner mellom de ansatte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2010 | Skriv ut siden