Fylkesutvalget ble denne uken informert om en pågående prosess for å få avklart hvilken pris Kristiansand kommune skal betale for fylkeskommunens tomt i Østre Strandgate 76. Fylkeskommunen selger tomten fordi de videregående skolevirksomhetene som har vært lokalisert til tomten nå er flyttet derfra og inn i nybygget til Tangen videregående skole ved Otra. Den fraflyttede tomten vil inngå i arealet som aktivitetssenteret Aquarama skal bygges på. Prosessen for prisavklaring har pågått siden i fjor, men vært stilt på vent i forbindelse med kommunens reguleringsplanbehandling. Prosessen er nå i gang igjen og tomteprisen forventes å være avklart i løpet av våren.

Aktivitetsenteret i Aquaramabygget er av interesse for fylkeskommunen fordi det blant er lagt opp til at det skal tilby fylkeskommunen et fullverdig anlegg for å dekke de videregående skolenes behov til undervisning i kroppsøving. Fylkeskommunen er også involvert i et planlagt folkehelsekonsept som skal inngå i anlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2010 | Skriv ut siden