Tre fokusgruppeintervjuer og en spørreundersøkelse er utført om bord på busser og trikker i Drammen, Kristiansand og Oslo. Svarene viser at flertallet av passasjerene opplever tiltak for universell utforming som generell kvalitetsheving. Sanntidssystemet, et av flere aktuelle tiltak, er svært populært. Passasjerene svarer at tiltakene generelt bidrar til at de reiser mer.

Oppmerksomheten i undersøkelsen har vært rettet mot tiltak som var utført der respondentene reiste. Det vil si at publikum har uttalt seg om tiltak på holdeplass og om bord i kjøretøyet, så som adkomst uten fysiske hindringer, ledelinjer, lehus, sitteplasser, merking, holdeplassanrop og annonsering. De reisende oppgir å ha lagt merke til slike tiltak når de blir spurt konkret om dem, men det er få reisende som har et begrepsapparat som dekker slike tilgjengelighetstiltak.

- Tiltak for universell utforming motiveres i stor grad av myndighetenes minimumskrav og standarder. Dette er bra, men ved fokusering utelukkende på minimumskrav, går man glipp av et viktig poeng. Universell utformingstiltak oppfattes også som generell kvalitetsheving, og er til nytte for de fleste reisende, slår forskerne fast.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2010 | Skriv ut siden