Flere offentlige instanser og grunneiere har nå tatt initiativ til at vegetasjon langs den populære turistveien Tronåsen ved Flekkefjord skal ryddes før turistsesongen. -Det er enighet blant grunneiere, Statens vegvesen i Vest-Agder og Rogaland og ledelsen i Lund og Flekkefjord kommune om at vi bør fjerne skog langs hele den gamle fredede delen av Den Vestlandske Hovedvei over Tronåsen, mellom Tronvik og Bakke. forteller kommunalsjef for samfunn og teknikk Steinar Ness i Flekkefjord til avisen Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2010 | Skriv ut siden