Programmet ellers består av mye gruppearbeid, innspill fra forskere som følger prosjektet og konkrete tiltak for å nå målet med prosjektet som er å utvikle den skandinaviske modellen for kvinnelig entreprenørskap.

Deltakerne skal besøke kunstnerverksteder på Odderøya, og de skal ha middag på Mother India hos Sarita Sejphal, som er ambassadør for prosjektet.

WIB er et treårig støttet prosjekt for Skagerak-Kattegat regionen som skal stimulere til innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst i små og mellomstore bedrifter drevet av kvinner. Målgruppa for prosjektet er kvinnelige gründere, eier eller leder av en bedrift, og ønsker vekst og framgang og kontakt med nye markeder i Skandinavia. Og nærings- og regionalutviklere i det offentlige.

Hvert år er det en større konferanse. Det har vært en i Arendal ved oppstarten, det skal være en næringslivsmesse i Gøteborg til våren, og en avsluttende konferanse i Danmark. Mellom disse konferansene er det en nettverksgruppe på 50 personer med sine samlinger. Mer på www.womeninbusiness.no

av Lauvdal, Inga, publisert 28. januar 2010 | Skriv ut siden