Konsulent i DigitaleDistriktsAgder Kjell Pedersen Riise opplyste for fylkesutvalget tidligere denne

Kjell Pedersen Riise
Kjell Pedersen Riise
uken at dersom staten går inn med 20 millioner kroner vil de to fylkeskommunene og kommunene kunne gjennomføre en utbygging av basestasjonene som foreslås.

Når det gjelder mobildekning uttrykte Pedersen Riise at fylkeskommunene i den sammenheng på en forbilledlig måte har påtatt seg rollen som regional utviklingsaktør. -Fylkeskommunene har fylt rollen som viktige initiativtakere og tilretteleggere. De har stått for koordinering, stilt opp med kompetanse, gitt økonomisk støtte og vært en samarbeidende part med kommunene, sa Pedersen Riise. Han avsluttet med å påstå at Agder nå utvikler en metode for å møte behovet som kan vise vei for resten av landet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2010 | Skriv ut siden

I statsbudsjettet er det på Riksantikvaren sitt budsjett satt av 42 millioner kroner til fartøyvern. Riksantikvaren har mottatt søknader for til sammen 194 millioner kroner i år. Riksantikvaren har fordelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Pengene skal gå til istandsetting av fartøy over hele landet. Vest-Agder har mottatt fire millioner kroner øremerket museumsskipet Hestmanden.-Norge er en stolt kystnasjon og disse skipene er en viktig del av vår maritime historie, sier riksantikvar Jørn Holme.