Vest-Agder-museet deler årlig ut 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd. Interessen for prosjektmidlene er stor. Det var søkt om nærmere en million kroner fordelt på 21 prosjekter, en solid rekord i forhold til tidligere søknadsrunder. 13 prosjekter har fått støtte. På grunn av den harde konkurransen fikk enkelte støtteverdige prosjekter avslag eller en sterkt redusert sum. Samlet søknadssum var 963 800 kroner, nærmere fem ganger så mye som summen Vest-Agder-museet har til rådighet i øremerkede midler fra Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2010 | Skriv ut siden