Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 250 000 kroner til gjennomføring av en opinionsundersøkelse i Agder for å få innbyggernes syn på en eventuell fylkessammenslåing. Fylkesutvalget forutsatte at Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilsvarende beløp. Det er kjent at fylkesutvalget i Aust-Agder fattet et slikt vedtak i dag imot en stemme fra Venstre. Fylkesutvalget vil at det skal søkes om delfinansiering med 100 000 kroner per fylkeskommune – til sammen 200 000 kroner - fra Kommunal- og regionaldepartementet.

For å få et utvalg som sikrer at man kan ha utsagnskraft for alle delregioner i Agder, legges det opp til et utvalg på 2 000 innbyggere i hvert fylke. Det er tatt høyde for et utvalg på denne størrelsen i det beløpet som foreslås, totalt 500 000 kroner.

Kommunal- og regionaldepartementet har en ordning med støtte til folkehøringer/opinions­undersøkelser på inntil 100 000 kroner per involvert kommune eller fylkeskommune. Det legges derfor opp til å søke om tilskudd fra departementet, noe som eventuelt vil kunne redusere fylkeskommunenes bevilgning til 150 000 kroner hver.

av admin, publisert 9. februar 2010 | Skriv ut siden