• Fylkeskommunens samferdselspolitikere positive til fastlands-forbindelse til Hidra
  av admin, 25.02.10

  Fylkestings-ja til at Hidra kan få fastlandsforbindelse

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av Torkelsen, Jan H., 24.02.10

  Ikke aktuelt med økonomisk påfyll på TT-kort

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 22.02.10

  Høgfartsbane fra Kristiansand til Stavanger og Oslo?

  1315

  Les mer
 • Nytt viktig initiativ i Sørvestbanesammenheng
  av Torkelsen, Jan H., 17.02.10

  Nytt viktig initiativ i Sørvestbanesammenheng

  Fylkesutvalget i Telemark har bedt fylkeskommunens administrasjon om å lage en mulighetsanalyse for...

  Les mer
 • Si din mening om universell utforming
  av Torkelsen, Jan H., 15.02.10

  Kollektivtrafikanter setter større pris på universell utforming nå enn før

  Universell utforming av kollektivtrafikken har større nytte for vanlige kollektivtrafikanter enn det...

  Les mer
 • av Fidjestøl, Inger Ann, 11.02.10

  Hva er attraksjoner av regional verdi?

  Les mer
 • Fylkeskommunen med nytt økonomisk tilskudd til arkitektkonkurranse for gangbro i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 10.02.10

  Fylkesutvalget går for fastlandsforbindelse til Hidra

  Fylkesutvalget fulgte i går enstemmig opp vedtaket som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

  Les mer
 • Barna gjør inntog på Arkivet
  av Torkelsen, Jan H., 10.02.10

  Stiftelsen Arkivet får 500 000 kroner til arkitektkonkurranse

  Fylkesutvalget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en halv million kroner i...

  Les mer
 • av Fidjestøl, Inger Ann, 03.02.10

  Asfaltering av fylkeskommunale grusveger

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok   3. februar prioritering av...

  Les mer

Hidra kan få fastlandsforbindelse fra høsten 2013

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag enstemmig inn for at fylkestinget 23. februar skal vedta bygging av fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord som fylkesvei. Forbindelsen vil...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.10

Fylkeskommunen med på vurdering av stasjonsstrukturen langs jernbanenettet i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt invitasjon fra Jernbaneverket til å delta i vurderinger omkring framtidig stasjonsstruktur langs jernbanenettet. Fylkeskommunen har svart positivt på henvendelsen....

av admin, 03.02.10

Betre transportløysingar for eldre i distrikta

- For mange eldre er det eit viktig velferdsgode å nytta eigen bil. Dette gjeld særleg for eldre som bur i område med dårleg trafikkgrunnlag for kollektivtransport. Samstundes er mange eldre avhengige...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.10

Nytt utredningsprosjekt for videreutvikling av Bussmetroen i Kristiansand

I Areal- og transportutvalget for Kristiansandsregionens finansieringsplan for belønningstiltak for perioden 2009 til 2012 er det foreslått å bruke 40 millioner kroner i 2011 og 35 millioner kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01