Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok   3. februar prioritering av ufordelte poster i handlingsprogrammet for fylkesveier. Totalt er det i budsjettet avsatt 5 mill kr. til asfaltering av fylkeskommunale grusveier. For 2010 vil følgende grusveier få asfalt:Fv.104 Heivoll - Heggland, 1 km i Songdalen kommuneFv. 652 Sigersvoll - Listeid. 0,3 km i Farsund kommuneFv. 404 Fuskeland - Fodnebø. 0,7 km Mandal kommuneFv. 304 Lauvslandsmonen - Moen. 1,8 km Songdalen kommune. (Fullfinansieres i 2011)

av Fidjestøl, Inger Ann, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer