Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok   3. februar prioritering av ufordelte poster i handlingsprogrammet for fylkesveier. Totalt er det i budsjettet avsatt 5 mill kr. til asfaltering av fylkeskommunale grusveier. For 2010 vil følgende grusveier få asfalt:Fv.104 Heivoll - Heggland, 1 km i Songdalen kommuneFv. 652 Sigersvoll - Listeid. 0,3 km i Farsund kommuneFv. 404 Fuskeland - Fodnebø. 0,7 km Mandal kommuneFv. 304 Lauvslandsmonen - Moen. 1,8 km Songdalen kommune. (Fullfinansieres i 2011)

av Fidjestøl, Inger Ann, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer