Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok   3. februar prioritering av ufordelte poster i handlingsprogrammet for fylkesveier. Totalt er det i budsjettet avsatt 5 mill kr. til asfaltering av fylkeskommunale grusveier. For 2010 vil følgende grusveier få asfalt:Fv.104 Heivoll - Heggland, 1 km i Songdalen kommuneFv. 652 Sigersvoll - Listeid. 0,3 km i Farsund kommuneFv. 404 Fuskeland - Fodnebø. 0,7 km Mandal kommuneFv. 304 Lauvslandsmonen - Moen. 1,8 km Songdalen kommune. (Fullfinansieres i 2011)

av Fidjestøl, Inger Ann, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer