Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok   3. februar prioritering av ufordelte poster i handlingsprogrammet for fylkesveier. Totalt er det i budsjettet avsatt 5 mill kr. til asfaltering av fylkeskommunale grusveier. For 2010 vil følgende grusveier få asfalt:Fv.104 Heivoll - Heggland, 1 km i Songdalen kommuneFv. 652 Sigersvoll - Listeid. 0,3 km i Farsund kommuneFv. 404 Fuskeland - Fodnebø. 0,7 km Mandal kommuneFv. 304 Lauvslandsmonen - Moen. 1,8 km Songdalen kommune. (Fullfinansieres i 2011)

av Fidjestøl, Inger Ann, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer