Det er utarbeidet en analyse ”Stedsanalyse og stedsutvikling på Bortelid” i Åseral. I analysen pekes det på at det i dag er flere områder på Bortelid som har mulighet til å bli utviklet til et sentrum. Det konkluderes med at det er området ved Bortelidtjønna som er det best egnede stedet. Fylkeskommunen slutter seg til dette. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet analysen ble den vurdert som et grunnlag for videre bruk av arealer på Bortelid. Den vil være et av temaene på et møte senere i år når samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen skal drøftes.

I analysen betegnes Bortelid som et typisk vintersportssted som i stor grad er bebodd og i bruk i helgene i vinterhalvåret. For å skape et godt nok grunnlag for næringsdrivende er det behov for å utvikle stedet til et helårstilbud som er i bruk hele uken både på vinteren og om sommeren. Det foreslås ulike byggetrinn for å utvikle området rundt Bortelidtjønna til et sentrum samtidig med tiltak for å styrke og utvikle stedet Bortelid. Eksempler på tiltak er gangstier og bedret forbindelse mellom hotellet og alpinanlegget.


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer