Han har gjennom vel åtte fireårsperioder sittet ved dirigentbordet i fylkestinget og fylkesutvalget. Fem fylkesordførere har han samarbeidet med siden den ”nye” fylkeskommunen ble etablert i 1976. I mer enn 33 år har han sørget for at fylkespolitikerne, media og andre har fått innkallinger, saksdokumenter og protokoller fra de øverste politiske organene i fylkeskommunen. Han har vært ”valggeneral” ved gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg og folkeavstemninger. Han har hatt lederoppgaver, drevet utviklingsarbeid og vært en inspirasjonskilde blant kolleger i fylkeskommunen. Nå har pensjonsalderen innhentet ham. Tor Peersen er nå behørig takket for innsatsen og ønsket lykke til som pensjonist.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden