Sørlandets Europakontor fanger opp aktuelle saker i Brussel som vi håper er av interesse for våre målgrupper. Nyhetsbrevet vil sendes ut hver andre uke. For å motta nyhetsbrevet registrer deg på våre nettsider.Rundt årskiftet var det en rekke tunge saker som preget nyhetsbildet, det forteller Tor Arne Johnsen, daglig leder av Sørlandets Europakontor.

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. februar 2010 | Skriv ut siden