Fylkeseldrerådet i Vest-Agder, ledet av tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland (KrF), var i går samlet til årets første møte i Fylkeshuset i Kristiansand. I møtet ble den pågående prosessen vedrørende en eventuell sammensåing av Vest- og Aust-Agder tatt opp. Eldrerådet fattet i den forbindelse en enstemmig uttalelse hvor rådet gir uttrykk for sterk bekymring over mangelfull informasjon til befolkningen når det gjelder den mulig kommende fylkessammenslåingen. Uttalelsen sendes fylkesordførerne i begge Agder-fylkene.

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Niels-Otto Hægeland, KrF, fra Vennesla leder rådet. Nestleder er tidligere fylkestingsrepresentant Margit Seland, Sp, fra Byremo. Øvrige medlemmer er tidligere ordfører Paul Otto Johnsen, H, fra Kristiansand, tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe, Dem, fra Kristiansand og tidligere statssekretær og stortingsrepresentant Inger Pedersen, Ap, fra Kristiansand.
Fylkeseldrerådet
Fylkeseldrerådet. Foran fra venstre: Margith Seland, Niels-Otto Hægeland og Paul Otto Johnsen. Bak: Sekretær Marion Erichsen, Vidar Kleppe og Inger Pedersen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden