NorGer KS søker konsesjon for bygging av likestrømsforbindelse med tilhørende anlegg mellom Norge og Tyskland. ”NorGer” er et samarbeidsprosjekt mellom Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og EGL AG. I en høringsuttalelse som fylkesutvalget avga tirsdag konkluderes det med at Vest-Agder fylkeskommune mener at NorGer er et samfunnsøkonomisk, klimamessig og energimessig godt prosjekt som bør gjennomføres. Fylkeskommunen mener at NorGer ideelt sett burde vært en del av en helhetlig plan for nett- og kabelutviklingen i Sør-Norge, men behovet for denne typen infrastruktur taler for at prosjektet blir iverksatt som planlagt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2010 | Skriv ut siden