Agder innvandrersamling ble startet som samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Agder-fylkene i 1989 og har siden 1990 stått bak sirkulasjon av fremmedspråklige litteraturdepoter i de kommunale folkebibliotekene etter behov. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet biblioteklovens bestemmelse om at folkebibliotekene skal ”stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.”, og erkjennelsen av at den fremmedspråklige delen av befolkningen har samme rettigheter og plikter som den norskspråklige. Innvandrersamlingen blir finansiert av tilskudd fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, samt en medlemsavgift fra hvert av medlemmene som stort sett er kommuner i de to fylkene. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 40 000 kroner i år.

av admin, publisert 4. februar 2010 | Skriv ut siden