Mimeta - Senter for Kultur og Utvikling - er etablert av Strømmestiftelsen og Vest-Agder fylkeskommune. -Dette er den første, norske organisasjonen som jobber spesielt med kultursektoren innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid. Bakgrunnen for satsingen er den effekt kunst og kulturuttrykk har på engasjement, deltakelse, refleksjon, demokratiutvikling og næring. Senteret skal også bidra til styrket samarbeid mellom Norge og kulturaktører i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Mimeta vil derfor tilrettelegge for formidling, samproduksjon og kunnskapsutveksling samt gi assistanse som kan forenkle nødvendig og fruktbar kontakt for det skapende kulturlivet, sier regionalsjef Kjell Abildsnes som er Vest-Agder fylkeskommunes medlem i styret for senteret.

-For Mimeta er Vest-Agder fylkeskommunes delaktighet på eiersiden særdeles viktig -Mimeta logo økonomisk, politisk og profesjonelt. Fylkeskommunene representerer høy kulturfaglig kompetanse gjennom egne fagstaber og kulturinstitusjoner hvor Fylkeskommunen har medeierskap. Fylkeskommunene har dertil meget høy utviklingsfaglig kompetanse, som også kan anvendes i bistandsfaglige sammenhenger. Vår andre eier, Strømmestiftelsen, har en lang historie for praktisk utviklingsarbeid og har en etablert organisasjon – som vil bistå Mimeta i sine oppgaver, leder for Mimeta Cato Litangen.
Les mer om senteret her: (www.mimeta.org)

av admin, publisert 3. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer