-Dette var veldig bra. Jeg gleder meg til å ta de to filmene i bruk. Slik var tilbakemeldingen fra en av representantene fra Statlig Mottak etter hun hadde sett de ferske opplysningsfilmene som Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune har laget. Opplysningsfilmene vil ha et bredt mottakerområde. De er produsert på seks språk. I tillegg til norsk kan de ses og høres på engelsk, fransk, farsi, arabisk og russisk. Den ene filmen handler om tannhelsetjenesten i Norge. Den andre om hvordan man holder tennene sunne.

Folkehelsekoordinator Anna Lüdemann i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har vært prosjektleder for

Anna Lüdemann
Anna Lüdemann
filmproduksjonen. Hun opplyser at filmen vil bli benyttet i Statlig Mottak, av tannhelsetjenesten og av helsesøstre som kommer i kontakt med de aktuelle målgruppene.

Det har kostet 237.500 kroner å produsere de to filmene. UDI har bidradd med midler til finansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2010 | Skriv ut siden