De to fylkestingene på Agder avholder et felles møte på Quality Hotell i Kristiansand 24. februar. Før lunsj vil Regionplan Agder stå på dagsorden. Etter lunsj er samarbeidspartnere fra kommunene, interesseorganisasjoner, regional stat og andre institusjoner invitert til samling om sammenslåingsspørsmålet. Hensikten med møtet er å orientere om det pågående utredningsarbeidet og motta innspill til utredningsarbeidet før arbeidet avsluttes før påske.

Styringsgruppen vil presentere viktige temaer og problemstillinger, foreløpige delkonklusjoner og orientere om videre prosess. Samtidig ønsker styringsgruppen kommentarer og synspunkter på spørsmålet om sammenslåing, herunder styringsgruppens foreløpige konklusjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2010 | Skriv ut siden