Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har nå etablert Kvinnepanelet 2010. - Jeg ønsker en ny og vitaliserende debatt om likestilling. Målsettingen med panelet er å få innspill, engasjere og sette dagsorden i forhold til dagens likestillingspolitiske utfordringer. Ikke minst håper jeg å engasjere dagens unge, og trekke debatten inn på arenaer der man kanskje ikke har diskutert likestilling tidligere, sier Lysbakken. Panelet som er bredt sammensatt ledes av Loveleen Rihel Brenna, opprinnelig fra Kristiansand. Som en av 31 medlemmer utvalget er Benedichte Limmesand fra Lyngdal. Hun er student og representerer Høyre i fylkestinget i Vest-Agder.

Kvinnepanelet består av kjente og ukjente kvinner – representert ved ulike samfunnsgrupper, yrkesgrupper, aldersgrupper, erfaringer og etnisiteter. Panelet skal virke over et halvt år, fram til sommeren. Panelet får ikke noe ferdig definert mandat, men skal arbeide med dagens likestillingsutfordringer og komme med konstruktive innspill til statsråden.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden