Biblioteket anno 2010 er en arena for kulturformidling i mange formater, og tilbyr stadig nye tjenester. Ny, nettbasert kommunikasjon gjør det enklere å bruke Biblioteket enn noensinne. Til tross for dette har mange et litt støvete bilde av biblioteket. 18. februar lanserer vi derfor en markedsføringskampanje for å opplyse om Bibliotekets mange nye tjenester. På gult papir og med ropende tekst oppfordrer vi: Gjenoppdag Biblioteket! Samtidig myldrer det av aktivitet på bibliotek over hele Agder.

Gjennoppdag biblioteket-kampanjenGjennoppdag biblioteket-kampanjen, som lanseres i disse dager, skal vare hele 2010.


Biblioskopet

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder har satt i gang et stort merkevarebyggingsprosjekt for biblioteksektoren i hele Agder-regionen, og kalt prosjektet Biblioskopet. Begge fylkeskommunene, Universitetsbiblioteket i Agder, folkebibliotekene i alle kommunene på Agder og bibliotek i de videregående skolene er involvert i prosjektet. Målet er å oppdatere befolkningens bilder av Biblioteket ettersom vår hypotese er at det er mange som ikke benytter seg av Bibliotekets tjenester fordi de ikke vet hvilke tjenester Biblioteket kan gi.

Ca. halvparten av landets befolkning er bibliotekbrukere. Agder-regionen ligger høyt både når det gjelder besøk og utlån pr innbygger. Likevel mener vi at det finnes mange flere som kan ha nytte og glede av å ta i bruk moderne bibliotektjenester.

Kari SkibenesBiblioskopet består av en intern bit der vi jobber med å styrke biblioteknettverket i Agder, på tvers av fylkesgrenser, kommunegrenser og bibliotektyper. Vi jobber med å fokusere og tydeliggjøre det moderne bibliotek for alle ansatte i biblioteksektoren. I tillegg skal vi vise frem de nye bildene av Biblioteket til resten av verden. Kampanjen som lanseres på torsdag er den første i en rekke markedsføringskampanjer som skal gjennomføres i løpet av 2010, det forteller fungerende fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder, Kari Skibenes.

 

Gratis og tilgjengelig for alle

Moderne infrastruktur og nettverkssamarbeid på tvers av alle kommunegrenser i hele Agder gjør den totale mediesamlingen i alle bibliotekene tilgjengelig for alle som besøker et bibliotek i regionen. Hvis biblioteket ikke har det man spør etter, skaffer de det gjerne. Man kan låne hvor man vil i hele landet, med samme lånekort, og levere tilbake på et hvilket som helst bibliotek i Agder. Vi tar i mot og returnerer lån fra bibliotek over hele landet, helt kostnadsfritt - selvfølgelig.

Samtidig som stadig flere arenaer i samfunnet blir digitalisert og kommersialisert, øker behovet for fysiske møteplasser. Biblioteket er en av de få stedene som tilgjengelig for alle, hvor man kan oppholde seg over tid uten å kjøpe noe, og hvor man kan få hjelp av levende mennesker dersom man ikke er fortrolig med selvbetjening via nett.< /p>

Besøk oss på Facebook - Gjenoppdag biblioteket

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden