En brann i Katedralskolens kjellermagasin i 1947 ødela helt eller delvis en betydelig del av samlingen. Det pågår et arbeid for restaurering av de mest skadede eksemplarene. Samlingen er verdifull og har siden 1974 vært oppbevart i et av skolens kjellerrom med til tider for høy luftfuktighet og fare for vannlekkasjer. Plasseringen er ikke tilfredsstillende for å kunne ta vare på samlingen. Skolen har i flere år arbeidet for en ny, tilfredsstillende plassering på skolen. I forbindelse med utbygging og ombygging ønsker skolen å flytte samlingen til et tilrettelagt kjellerrom. For å kunne få tilfredsstillende oppbevaring trenger skolen nye montere for å sikre samlingen.

Kristiansand katedralskole Gimle har frem til nå selv hatt ansvaret for oppfølging av samlingen. Skolen har verken tilstrekkelig kompetanse, eller ressurser til å følge dette opp på en tilfredsstillende måte. Skolen og Regionalavdelingen er enige om at ansvaret for registrering, konservering og annen oppfølging bør overtas av Regionalavdelingen. Dette arbeidet bør foregå i samarbeid med skolen. Boksamlingen vil fremdeles bli stående på skolen og benyttes der.

av admin, publisert 10. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer