1315

Følgande korridorar skal utgreiast: • Oslo-Bergen
• Oslo-Kristiansand-Stavanger
• Oslo-Trondheim
• Oslo-Gøteborg
• Oslo- Stockholm
• I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utgreiast i kombinasjon med
Oslo –Bergen og Oslo – Kristansand – Stavanger.

- Ein internasjonal anbodskonkurranse skal sikra best mogleg spisskompetanse slik at utgreiinga kan gje solid grunnlag for den vidare avgjerdsprosessen. Det blir lagt opp til ein open prosess med moglegheit for innspel frå ulike aktørar, seier samferdselsminister Kleppa.

For fleire opplysningar - sjå:

Brev av 19. februar 2010 frå Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket (pdf)
Mandat for videre utredning av høyhastighetsjernbane i Norge (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer