1315

Følgande korridorar skal utgreiast: • Oslo-Bergen
• Oslo-Kristiansand-Stavanger
• Oslo-Trondheim
• Oslo-Gøteborg
• Oslo- Stockholm
• I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utgreiast i kombinasjon med
Oslo –Bergen og Oslo – Kristansand – Stavanger.

- Ein internasjonal anbodskonkurranse skal sikra best mogleg spisskompetanse slik at utgreiinga kan gje solid grunnlag for den vidare avgjerdsprosessen. Det blir lagt opp til ein open prosess med moglegheit for innspel frå ulike aktørar, seier samferdselsminister Kleppa.

For fleire opplysningar - sjå:

Brev av 19. februar 2010 frå Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket (pdf)
Mandat for videre utredning av høyhastighetsjernbane i Norge (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer