”Vi er sju ordførere i tre Aust- og fire Vest-Agder kommuner som venter i spenning. Og i litt undring. Undring på hva den politiske ledelse i Aust-Agder mener. Om ledelsen i Aust-Agder fylke og Arendal kommune egentlig ønsker å ta stilling, gi råd, - utvise lederskap i en viktig sak som sammenslåing av våre to fylker”. Slik innleder ordførerne i Knutepunkt Sørlandert et brev de i dag har fått offentliggjort i blant annet Fædrelandsvennen. Les resten av brevet her.

”Men vi hører ingenting annet enn at dere vil vente. Dere vil se. Dere vil ta dere god tid.

Så nå må vi spørre dere, kjære Torill og Laila. Dere som er de fremste politiske lederne i Aust-Agder. Hvor har vi dere? Dere vil vente, saken må modnes. Dere vil ha folkeavstemming sier dere.

Men vi venter på at dere som ledere gir de råd som ledere bør gi. Og vi lurer på hva som er avgjørende for at dere kan ta stilling til dette spørsmålet.

Er det hvor fylkesmannen eller fylkeskommunens administrasjon skal ligge som avgjør hva den politisk ledelse i Aust-Agder og Arendal skal mene om fylkessammenslåing?

Er det lokalisering av NAV-kontoret som vil være tungen på vektskålen?

Er det sykehusets fremtid som skal gi dere grunnlag for en beslutning?

For det er dette som er inntrykket dere har etterlatt.

Mener dere at saken ikke har større perspektiver enn dette? At det bare er snakk om kontorer og lokalisering?

Hva mener dere egentlig om de mer overordnede forhold. Om visjonene for regionen Agder?

Hva mener dere er de strategiske utfordringene for regionen, og vil en sammenslåing ikke bety noe for dette?

Mener dere en sammenslåing ikke betyr noe for regionens samlede styrke og utvikling?

Tror dere et samlet fylke ikke vil bety en større politisk kraft på nasjonalplan?

Betyr det noe at avstander er krympet, at folk jobber, går på skole, deltar i aktiviteter og ferdes på kryss og tvers av både kommune- og fylkesgrenser?

Er dere ikke enige i at fylkesgrensen er et forvaltningsmessig hinder for rasjonelle og effektive løsninger?

Tror dere tilbudet på videregående skoler vil kunne styrkes ved en sammenslåing?

Synes dere den stadig mer uoversiktlige krattskog av samarbeidsarenaer som i dag eksisterer, er en forsvarlig demokratisk erstatning for et folkevalgt organ for et samlet Agder? Eller har vi ikke egentlig bygd opp et system med betydelig demokratiske mangler?

Er fylkesgrensa for dere bare en formalitet på kartet - eller mener dere den innebærer formelle, praktiske og politiske hinder for god og rasjonell planlegging, arealforvaltning, for skolenes utvikling, for næringslivets forutsigbarhet?

Eller er spørsmålet om en sammenslåing av fylkene bare en teknisk sak som avgjøres av hvor offentlige etater skal ligge og summen av antallet arbeidsplasser her eller der?

Vi tror mange etterlyser både ledelse og svar. Men også noen politiske synspunkter og ambisjoner på vegne av et samlet Agder!

Vi venter fortsatt på Arendals og Aust-Agders fremste folkevalgte ledere! Det er mange som frykter at dere allerede fra starten av hadde bestemt dere. Ingen sammenslåing med fylket i Vest! Men det tok seg dårlig ut å si nei til utredninger, nei til forhandlinger. Men hvis dere innerst inne har bestemt dere for å ikke ville - så være litt ærlige og si det - og avslutt de såkalte forhandlingene. Da må vi heller forholde oss til det, - og gjøre det som vi mener er nødvendig. For løsningen er ikke at alt forblir som i dag. Det vil nærings- og samfunnsutviklingen på Agder aldri tillate.

Så noe vil skje!

I tre av våre kommuner foreligger allerede vedtak i kommunestyrene om at vi søker overføring til Vest-Agder om fylkessammenslåing ikke skjer. Vi sitter klare med søknadene, og disse sendes så snart vi har en negativ beslutning. Så uansett hva dere velger å gjøre - vil Aust-Agder etter dette ikke bli som i dag. Derfor vil også en folkeavstemming være vanskelig. For hva er alternativene som skal stemmes over? De er ukjent, uklare.

Men først av alt, så venter vi på dere! For saken er moden for beslutning. Og det har den vært de siste 50 årene! Skal den modnes ennå mer - blir det ingen sak igjen å modne!

Arne Thomassen, Lillesand
Torhild Bransdal, Vennesla
Harald Vestøl, Birkenes
Johnny Greibesland, Songdalen
Ole Magne Omdal, Iveland
Solveig K. Larsen, Søgne
Per Sigurd Sørensen, Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2010 | Skriv ut siden