I dag presenteres Konjunkturbarometeret for Agder. Barometeret sier noe om bedriftene på Sørlandets vurdering av utsiktene for 2010. Samlet sett venter bedriftene på Sørlandet at 2010 vil by på uendret eller bedrede markedsforhold, etter et år der de fleste næringer har opplevd fallende aktivitet og omsetning. Den samlede forventningsindeksen er positiv, både hva gjelder omsetning, investeringer, lønnsomhet og ansatte. Over halvpartene av bedriftene venter økt omsetning i 2010, og 40 prosent venter også bedret lønnsomhet i året som kommer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2010 | Skriv ut siden