Hovedstyret i KS vedtok i desember 2008 at KS skal lage en strategi for innovasjon i kommunene og fylkeskommunene. Kommunesektoren vil få flere brukere, og brukere med andre og mer krevende behov i årene som kommer. Tilgangen på arbeidskraft vil ikke være tilpasset dette behovet. I tillegg står vi overfor et økende klimaproblem, og den økonomiske handlefriheten vil sannsynligvis bli mindre. Økt innovasjon er ett av svarene på disse utfordringene.KS vil derfor etablere en innovasjonsallianse som skal skape dialog og debatt, produsere kunnskap og gode eksempler, samt være fødselshjelper for innovasjon blant medlemmene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2010 | Skriv ut siden