-Dette er et viktig samarbeid. Våre medlemmer kan bidra til å styrke gründerånd og kunnskap om bedriftsetablering både i grunnskolen og i videregående opplæring. Det trenger vi, sa KS-direktør Sigrun Vågeng da en ny treårig avtale med Ungt Entreprenørskap ble signert denne uken. KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å engasjere seg i arbeidet med å stimulere til nyskapning gjennom utdanningsløpet. Samarbeid mellom skole og bedrift må også utvikles videre. Vest-Agder fylkeskommune har i flere år stått bak satsingen på Ungt Entreprenørskap Agder som årlig ligger i landstoppen resultatmessig.

-Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er viktig for KS som arbeider etter visjonen om en

Kick-off for unggt entreprenørskap med over 1700 deltakere
På Sørlandet er det stort engasjement rundt Ungt Entreprenørskap. Her fra et kick-off arrangement.
nyskapende og selvstendig kommunesektor. KS har mange medlemmer som ønsker å videreutvikle seg som aktive og attraktive utdanningsmyndigheter og arbeidsgivere lokalt og regionalt, skriver KS på organisasjonens nettside.

I avtalen går det blant annet fram at KS og Ungt Entreprenørskap sammen skal arbeide for å videreføre intensjonene i regjeringens "Strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008" og handlingsplanen ”Entreprenørskap i utdanning 2009-2014”.

Et konkret resultat av samarbeidet er Entreprenørskapsprisen. Denne deles ut annet hvert år til en skoleeier som har jobbet systematisk med en helhetlig satsing på entreprenørskap over tid. Prisen deles ut på Skoletinget - KS´ store skolepolitiske konferanse.

av admin, publisert 12. februar 2010 | Skriv ut siden