”Lister mellom to fylker” er overskriften i onsdagens leder i avisen Farsunds Avis. -Skal Lister føle tilhørighet i et sammenslått Agder-fylke, må motorvei med fire felt fra Kristiansand til Flekkefjord bygges raskt. Hvis ikke, kan Lister-kommunene fort ende i Rogaland, uttrykkes det i lederartikkelen. Det trekkes frem hvordan veiutbyggingen i Listerpakken har bidradd til at interaksjonen mellom kommunene: Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal er endret. Veimillionene har bidradd til dannelse av Listerrådet og en ny felles satsing på flere områder i regionen med henimot 35 000 innbyggere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2010 | Skriv ut siden