I løpet av 2009 har flere prosjekter for over 18 millioner kroner til sammen vært gjennomført. Disse omfatter anleggelse av fortau langs Havneveien, sanering av et gammelt fiskemottak , tilrettelegging for brettseiling og bølgesurfing, ny fiskerihavn og et stedsutviklingsprosjekt.

I tiden fremover planlegges blant annet et signalprosjekt ”de gamle sjøbuene”, anlegging av flytebrygge for småbåter, og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2010 | Skriv ut siden