KS har i brev til Samferdselsdepartementet avgitt synspunkter på planprosessen med Nasjonal Transportplan NTP og retningslinjene for planarbeidet. KS mener NTP må være en helhetlig plan hvor staten, fylkeskommunene og kommunene samordner transportplanleggingen.KS mener fremtidig organisering av NTP må gjenspeile at fylkeskommunene nå eier 50 prosent av det offentlige veinettet, kommunene 40 prosent og staten 10 prosent. De fleste fergestrekningene er også fylkeskommunale. KS foreslår at også kollektivtransportens rammebetingelser legges inn i NTP.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden